Bij het ontwerpen van gedragsinterventies doorloop ik doorgaans de 4 fasen die hieronder worden toegelicht.

4. UITWERKEN

 

In deze laatste stap worden de beïnvloedingstechnieken uit stap 3 vertaald naar één of meerdere, volledig uitgewerkte gedragsinterventies. Een gedragsinterventie kan bijvoorbeeld een infographic zijn met daarin overtuigende tekst die mensen aanzet gezonder te eten, een applicatie waarmee slimme feedback wordt gegeven zodat het energiegebruik daalt, of een aanpassing aan de omgeving zodat passanten minder afval op straat gooien.

3. BEÏNVLOEDEN

 

Vervolgens worden aan deze verklarende factoren beïnvloedingstechnieken (BT) gekoppeld. Deze technieken maken het mogelijk om, via de in stap 2 vastgestelde factoren, het gedrag te veranderen. 

2. ANALYSEREN

 

Aan de hand van een systematische 

gedragsanalyse wordt in kaart gebracht wat de factoren zijn die het gedrag verklaren (waarbij altijd sprake is van een combinatie van capaciteit, motivatie en gelegenheid).

1. SELECTEREN

 

Op basis van een probleemverkenning wordt het gewenste gedrag vastgesteld en gespecificeerd (wie dient dit gedrag wanneer uit te voeren en in welke context).