Let op je portemonnee in de stiltecoupé (2015). Communicatiekragt.nl

 

Noord/Zuidlijn - Tussen Wetenschap en Praktijk (2015). Documentaire

Een documentaire van Marloes Lammerts en Gwyneth Sleutel over de Noord Zuidlijn waarin ik het veiligheidsmanagement binnen dit project belicht vanuit de psychologie (vanaf 9:33). Het bijbehorende artikel verscheen op www.noordzuidlijnkennis.net.

 

Van ‘t Hof, K., Zandbergen, H.J., Van de Velde, J.W., & Eysink Smeets, M. (2012). Vriendelijke geuren op de spoedeisende hulp.

Amsterdam / Den Haag.

 

Van 't Hof, K. (2011). Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het verhaal van het buurtpreventieteam van Bezuidenhout-West. Gemeente Den Haag.

 

Van 't Hof, K., Eysink Smeets, M. (2011). (Percepties van) overlast en verloedering in de Hambaken. Gemeente 's-Hertogenbosch.

 

Van ’t Hof, K., Van de Kooi, I., Aslan, Z. & Eysink Smeets, M. (2011). Veiligheid op Hogeschool Inholland - Een onderzoek ter optimalisering van het wettelijk voorgeschreven agressie- en geweldsbeleid. Hogeschool Inholland, lectoraat Public Reassurance.

[Bekroond met Inholland Onderzoeksprijs 2011]

 

Eysink Smeets, M., Moors, H., Van 't Hof, K. & Van den Reek Vermeulen, E. (2010). Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering - een beknopt advies voor de bestuurspraktijk. IVA beleidsonderzoek en advies, Hogeschool INHolland. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

[Bekroond met NSV-VBO Beleidsprijs 2012]

 

Eysink Smeets, M. & Van ’t Hof, K. (2010). Een evidence based handelingskader voor reassurance? In: Evidence Based Policing, Cahiers Politiestudies 17:4

 

Eysink Smeets, M., Van 't Hof, K. & Van der Hooft, A. (2010). Multisensory Safety - Zintuigbeïnvloeding in de veiligheidszorg, een verkenning van de mogelijkheden. Hogeschool INHolland, Politieacademie. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 

Eysink Smeets, M. & Van 't Hof, K. (2010). Veiligheidsbeleving en de Tafel van Twaalf. Secondant (1).

 

Hof, K. van 't, Galetzka, M., & Gutteling, J. (2009). Circling Safely – Feeling (Un)Safe at Railway Stations. Proceedings 8th Biennial Conference on Environmental Psychology, p. 120.