Ik ontwerp, implementeer en evalueer interventies waarmee u grip krijgt op uw gedragsvraagstuk. Dat doe ik op basis van The Behaviour Change Wheel (Michie, Atkins & West, 2014), een methode om te komen tot wetenschappelijk onderbouwde gedragsinterventies. 

Hieronder vindt u enkele diensten die ik lever. Uiteraard is het mogelijk om in samenspraak met u een op maat gemaakt traject te ontwikkelen.

INSPIRATIESESSIE

Een inspiratiesessie is een op maat gemaakt, interactief programma waarmee u op een andere manier naar uw gedragsvraagstuk leert kijken. De sessie is erop gericht om u in staat te stellen zelf met uw vraagstuk aan de slag te gaan.

 
INTERVENTIEONTWERP

Kiest u voor het interventieontwerp, dan worden één of meerdere gedragsinterventies volledig voor u uitgewerkt. Ook de implementatie en evaluatie ervan kunnen worden verzorgd. 

 
INTERVENTIESCAN

Met de interventiescan krijgt u inzicht in de mate waarin uw huidige maatregelen gebruik maken van bewezen effectieve beïnvloedingstechnieken uit de gedragswetenschappen. Op basis van deze scan kan uw maatregelenmix worden geoptimaliseerd.