Sinds het afronden van mijn opleidingen Civiele Techniek (BSc, Universiteit Twente, 2006) en Psychologie (MSc, Universiteit Twente, 2008) ben ik als onderzoeker en projectleider betrokken geweest bij diverse onderzoeksprojecten op het gebied van gedragsverandering, klantbeleving en veiligheidsbeleving. Deze projecten heb ik uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Den Bosch, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Nederlandse Spoorwegen. Van de publicaties die uit deze projecten zijn voortgevloeid, zijn er twee bekroond met een onderzoeksprijs.

 

Sinds 2018 word ik ingehuurd door de gemeente Amsterdam als Programmamanager Gedrag & Innovatie bij het Programma Fiets. Voorheen werkte ik als docent Gedragsverandering & Onderzoeksmethoden aan de Hogeschool van Amsterdam en was ik als projectleider/onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente, het Lectoraat Public Reassurance van Hogeschool Inholland en de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties, die ik in 2010 samen met Marnix Eysink Smeets oprichtte.